“Hati Murni” Universiti Utara Malaysia dan Patriot

Hati Murni adalah sebuah insiatif yang di jalankan bersama Universiti Utara Malaysia dan Patriot untuk membantu pelajar yang kurang berkemampuan yang di kenal pasti oleh pihak kaunseling & HEPA UUM. Seramai 10 pelajar yang di kenal pasti dan bantuan telah di berikan untuk meringankan beban mereka.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *